fyty8888@163.com

界首市2013年徐寨新村配建廉租房、公共租賃房建設項目及工業(yè)投資公司創(chuàng )業(yè)廣場(chǎng)公共租賃房建設項目監理補充通知

作者:
安徽新天源建設咨詢(xún)有限公司
最后修訂:
2017-04-21 10:55:22

摘要:

關(guān)于“界首市2013年徐寨新村配建廉租房、公共租賃房建設項目及工業(yè)投資公司創(chuàng )業(yè)廣場(chǎng)公共租賃房建設項目監理”的補充通知

招標文件第10頁(yè)第3.12.3條“有下列情況之一者,投標文件無(wú)效”中3.12.3.4“投標人法定代表人及項目總監未參加開(kāi)標會(huì )”修改為“投標人法定代表人或授權委托代理人及項目總監未參加開(kāi)標會(huì )”                   界首市房地產(chǎn)管理局

                  

                    界首市工業(yè)投資有限公司